VOG

Beleid Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 

De VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie die ook wel bekend staat als 
een ‘bewijs van goed gedrag’. Uit een VOG blijkt dat het gedrag uit iemands verleden geen 
bezwaar oplevert voor het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd.

Voor de vrijwilligers die met kinderen of kwetsbare personen werken vragen we een VOG aan. 
Door de VOG leveren wij een bijdrage aan de veiligheid van kwetsbare groepen binnen onze 
vereniging. 
Het bestuur van ETV Volley zet de verplichte VOG alleen in voor begeleiders van minderjarigen. 
Hieraan zijn geen kosten verbonden. 

Wij vragen elke drie jaar de VOG opnieuw aan voor de betreffende begeleider. Binnen ETV 
Volley hanteren we dit voor: 

  • Jeugdtrainers
  • Jeugdcommissie