Volley voor elkaar

Ons motto is ‘Volley voor elkaar’. Ook op het gebied van ‘Fair Play’ zijn wij er voor elkaar. 

Fair Play
Fair Play is de ander met respect behandelen. Altijd. Niet alleen tijdens het spel maar zeker ook 
buiten de baan, in het paviljoen, op ons sportpark en als we op bezoek zijn bij de tegenstanders. 

Tijdens het spel speel je volgens de tennis- en padelregels van de KNLTB én daarnaast volg je 
onze eigen gedragsregels. 

Dit geldt niet alleen voor de tennis- en padelspeler, maar ook voor de trainers en de begeleiders en
vrijwilligers. 

Organisatie 
Wij vinden het erg belangrijk dat iedereen zich welkom en veilig voelt. In alle aspecten die hier 
mee verband houden. Wij doen onze uiterste best om ongewenst gedrag zoals (seksuele) 
intimidatie of discriminatie binnen onze vereniging te voorkomen. 

Het gevoel van een grens overschrijden is persoonlijk en is daardoor moeilijk vast te leggen in 
starre beleidsdocumenten. Bij ETV Volley willen we vooraf het gesprek aan gaan om zo 
bewustwording te creëren. Wij vinden het erg belangrijk dat er een sfeer wordt gecreëerd waarin,
met respect naar elkaar, leden onderling het gesprek kunnen aangaan over ongewenste 
gedragingen.

We hebben daarnaast binnen onze vereniging een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) die een 
onafhankelijke rol heeft naar het bestuur. Aanvullend hierop hebben we gedragsregels, inzet 
VOG-verklaring en een klachtenprocedure.