De Vereniging/ Het BestuurETV-Volley is aangesloten bij de KNLTB.

Het bestuur bestaat uit een aantal leden met tenminste de volgende portefeuilles:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester

Het bestuur is jaarlijks verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering (ALV).

De vereniging organiseert zowel activiteiten op het sportieve als op het sociale vlak. Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken kent de vereniging een breed bestuur en veel commissies.

De diverse commissies vallen onder één van de bestuurszetels. Hun voorzitter informeert het bestuur over de werkzaamheden. Het bestuur blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor de gang van zaken.

De Stichting Vrienden Tennisvereniging Volley (verder te noemen SVTV)
In het bestuur van deze stichting heeft het aantal bestuursleden van de vereniging de meerderheid. De SVTV beheert het paviljoen en diens exploitatie.

Het Bestuur

Voorzitter  Marie Louise Gast
Penningmeester  Paul Wester
Secretaris  Inge Strating
Baanonderhoud en parkbeheer Peter Lathouwers
Padel Daan Philpsen
Technische Commissie Kevin van Hout

 

 

 

 

Beleid

Voor prestatieve speler maar ook voor de recreant

E.T.V. VOLLEY richt zich op zowel de recreatief als de meer prestatief ingestelde tennisser en padeller.  

In de recreatieve sfeer organiseren we activiteiten voor senioren en junioren. Denk aan interne competities, husselen en tal van gezelligheidstoernooien met aansluitende feestavonden. De jaarlijkse clubkampioenschappen dienen zowel het recreatieve als het prestatieve aspect.