Klachtenprocedure via Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Klacht over grensoverschrijdend gedrag

Gaat je klacht over grensoverschrijdend gedrag en wil je daar met iemand over praten, dan kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP).

De VCP helpt je dan om de juiste weg te vinden en de volgende stap te zetten.

Op de website lees je meer over de VCP-rol en hoe je in contact kunt komen: Informatie VCP. 

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst (non)verbaal of fysiek gedrag dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

Voorbeelden grensoverschrijdend gedrag zijn:

  • Seksuele intimidatie en misbruik, intimidatie en machtsmisbruik, pesten en uitsluiting, agressie en geweld en alle vormen van discriminatie.

Binnen de sport kennen we verder nog matchfixing, doping en integriteitsschendingen zoals fraude of belangenverstrengeling. Met klachten over bovenstaande onderwerpen ga je altijd eerst naar de VCP. Deze heeft een speciale training gevolgd om jou te helpen. De VCP heeft een onafhankelijke rol binnen onze vereniging en adviseert het bestuur.

Algemeen

  • In het geval van een vermoeden van seksuele intimidatie (SI) heeft het bestuur een officiële meldplicht naar de KNLTB en Centrum Veilige Sport.
  • We denken bij SI aan aanranding of verkrachting maar het is ook een hand leggen op iemands bil, borst of schaamstreek, filmen in de kleedkamer, foto’s maken onder een rokje, massage op een plek die ongepast is, een trainer/begeleider die een jongere uitnodigt om bij hem/haar thuis of hotelkamer te slapen.