Fair Play: voor, tijdens en na het spelen

Algemeen

Ieder lid van ETV Volley dient zich op en buiten de baan fatsoenlijk te gedragen. We gaan respectvol met elkaar om. Niet alleen binnen onze eigen vereniging maar ook naar onze tegenstanders en bezoekers. Mocht het ondanks alle goede intenties toch uit de hand lopen ga dan op een respectvolle en vooral kalme manier het gesprek aan. Als je speelt zonder scheidsrechter of trainer kan het lastig zijn om een speler (die zich onfatsoenlijk gedraagt) hierop aan te spreken. Rustig blijven en wederzijds respect tonen helpt daarbij.  

Ongeschreven regels

Naast de tennis- en padelregels kennen we ook de ‘ongeschreven regels’. 

 • Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent. 
 • Wens je tegenstander voor de start een fijne wedstrijd. 
 • Als je de bal "uit" geeft, zorg dat je goed verstaanbaar bent.
 • Als je twijfelt of een bal van je tegenstander in of uit is, geef dan een "let".
 • Je bent verantwoordelijk voor de beslissingen aan jouw kant van het net. De tegenstander aan zijn eigen kant. Respecteer je tegenstander als hij een bal "uit" geeft; hij of zij staat er dichterbij dan jij.
 • Degene die serveert geeft voor elke nieuwe serveerbeurt duidelijk de stand door.
 • De verliezer feliciteert de winnaar na afloop van de wedstrijd.
 • De winnaar biedt de tegenstander een drankje aan. Uitzondering externe competities.  

Sportcomplex

 • Vanaf 1 augustus 2022 is er een rookverbod op ons sportpark. Dit geldt voor iedereen: leden en bezoekers. Roken (en vapen) is alleen toegestaan buiten de toegangspoort. Raap ook a.u.b. je peuken buiten de toegangspoort weer op en gooi ze in een dichtstbijzijnde prullenbak.
 • Gebruik de afvalbakken:
  • Op diverse plaatsen staan afvalbakken voor het restafval.
  • Gooi oude tennis- en padelballen in de container onder de overkapping.
  • Gooi lege ballenkokers in de container onder de overkapping.
  • Gooi lege plastic flesjes (statiegeld) in de container onder de overkapping of geef het terug aan de bardienstmedewerker.
 • Laat geen rommel of glaswerk achter bij de velden.
 • Zorg dat in- en uitgangen vrij blijven voor ambulances en brandweer. Parkeer dus geen auto’s op het witte kruis voor de toegangspoort.
 • (Brom)fietsen en scooters staan in de fietsenstalling en niet ervoor.

Tennis- en padelbanen

 • Haal zoveel mogelijk blaadjes van de baan voor dat je gaat spelen (in herfstperiode). Kapotgetrapte blaadjes zijn zeer moeilijk uit de toplaag te borstelen en versnellen de slijtage van de matten.
 • Veeg altijd de baan na een wedstrijd of training. De sleepmatten liggen naast elke baan.
  • Uitzondering is na zeer hevige regenval (toplaag glinstert). 
 • Gebruik de vegers naast de baan om het ergste zand onder je schoenen af te borstelen.   Kleedkamers/toiletruimtes:
 • Afval gooi je in de afvalbakken en neem al je spullen mee naar buiten.
 • Voorkom gravel/zand van je schoenen op de grond. Klop je schoenen uit boven de prullenbak of nog beter buiten op de baan. Dus niet boven het afvoerputje of toiletpot.

Paviljoen

 • We schenken geen alcoholische dranken aan leden onder de 18 jaar.
 • Alle bardienstplichtige leden worden geacht het certificaat te behalen van de e-learning.
  • E-learning 'Verantwoord alcohol schenken' - NOCNSF.
  • Het certificaat opsturen naar [email protected].
 • Tijdens de jeugdcompetitie (speel- en inhaaldagen) worden er geen alcoholische dranken geschonken. Ook niet aan ouders en begeleiders. 
 • Kapot glaswerk ruim je meteen op. Veger en blik staan in de keuken. 
 • Veeg je voeten voordat je het paviljoen binnenkomt.
 • Breng glaswerk en servies altijd terug naar de bar, vanaf de baan, terras maar ook binnen in het paviljoen.
 • Wangedrag na overmatig drankgebruik wordt niet getolereerd. Je wordt direct uit het paviljoen verwijderd.

Gedrag op en rond het veld

 • Tijdens en na een wedstrijd blijven we respectvol. Schelden hoort daar niet bij.
 • Gooi niet met je racket als je boos of teleurgesteld bent.
 • Ga netjes om met je eigen spullen, die van een ander of van de vereniging.
 • Aanwijzingen van de trainer/captain worden altijd opgevolgd.
 • De trainer/captain corrigeert onfatsoenlijk gedrag van spelers en/of toeschouwers.
 • Als lid van ETV Volley spreken we elkaar aan op onfatsoenlijk gedrag.
 • Laat je telefoon tijdens het spel of training in je tas. Dit geldt voor de speler en trainer.
  • Uitzondering is natuurlijk als je stand-by staat voor je werk of een calamiteit.

Sancties

Het consequent negeren van de gedragsregels leidt altijd tot een uitnodiging voor een gesprek met de voorzitter en medebestuurslid. Opvolging is maatwerk. Dit is niet vast te leggen in ‘strakke sanctie regels’. We zijn allemaal mens en maken daarom ook fouten.  Mocht het gedrag na het gesprek niet veranderen dan leidt dit tot maatregelen uiteenlopend van een schriftelijke waarschuwing tot aan uitsluiting van competitie en in een uiterst geval tot royement.