Vrijwilligers, Commissies en Klusjes voor de Club

Volley is voor vrijwilligers, door vrijwilligers!

 
Volley wordt mogelijk gemaakt door een kleine 100 vrijwilligers die zich belangenloos inzetten voor de vereniging. We vragen daarom dan ook aan ieder lid wat hij of zij kan doen voor de club. Lid worden van een van de commissies hieronder voor een regelmatige bijdrage of liever een eenmalig klusje? Alles, groot of klein, is welkom!
 
Meld je bij mij, Leo van der Ven ([email protected]) , of bij een van de commissiecontactpersonen. Dan zoeken wij iets leuks dat bij jouw interesses en mogelijkheden past.
 

Hiervoor zoeken we speciaal mensen:

- Vertaling van deze website (naar Engels)
- draaien van Bardiensten (meld je aan via de knltb-app op je telefoon, handig en snel!)
- Financien aanleg 3e Padelbaan
- Competitieleiders (zie hieronder bij technische commissie)
- Iemand die onze SPONSORS wil bedienen, doeken regelen
- Prijsjes regelen voor interne competities
- Leden voor de JEUGDCOMMISSIE
 
Hier een overzicht van alle commissies.

Activiteitencommissie

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die zitting willen nemen in de activiteitencommissie!

Een commissie die leuke activiteiten wil bedenken en verzorgen. Maar, die ook ondersteuning wil bieden aan andere commissies bij de eventueel sfeer verhogende activiteiten tijdens toernooien of competities.

Aarzel niet en neem contact op met een van de bestuursleden ([email protected]) of de paviljoencommissie ([email protected]).

Bardienstcommissie

Beste Volley-leden,

Vanaf oktober jl. heb ik de bardienstcommissie op me genomen en ik heb er zin in!

Voor vragen, afmeldingen en opmerkingen kun je me mailen via: [email protected] of bellen op onderstaand telefoonnummer.
Mocht je onverwachts je dienst niet kunnen draaien, probeer dan eerst zelf te ruilen met een ander lid.

Omdat het nog wel eens voorkomt dat er onverwacht iemand uitvalt, zoek ik mensen die extra bardiensten zouden willen draaien. Per bardienstpunt ontvang je € 7,50 hiervoor. Heb je hier interesse in, dan hoor ik het graag.

Karin Lasaroms (06-37395799)

Communicatiecommissie

De communicatiecommissie zorgt ervoor dat informatie over allerlei tennisaangelegenheden (binnen en buiten Volley) via een maandelijkse nieuwsbrief bij de leden terecht komt. Zo houden we je zo veel mogelijk op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen binnen onze vereniging.
Daarnaast zal de communicatiecommissie ook allerlei relevante informatie van het bestuur en de verschillende commissies op de website (laten) plaatsen. Denk hierbij aan de jaarplanning, competitienieuws, toernooien, clubkampioenschappen, enz.

Verzoek: Lever informatie voor de website op tijd aan bij de communicatiecommissie via het mailadres.

E-mail: [email protected]

De communicatiecommissie:        
Henk Tomesen en Hans van der Marck


Websitecommissie

De websitecommissie bestaat uit Gerard van Halteren en Marie Louise Gast. Webmaster is Gerard van Halteren; hij onderhoudt de site en plaatst nieuwe foto’s en berichten. Marie Louise Gast is sinds kort ook toegetreden tot de websitecommissie.
Suggesties voor verbetering van de website zijn altijd welkom.

Contact:
Gerard van Halteren/Marie Louise Gast: [email protected] 

Jeugdcommissie

Binnen ETV Volley vinden we het belangrijk dat jeugd regelmatig en met plezier kan tennissen. Of je nu recreatief een balletje wilt slaan of tennist op topniveau. De Jeugdcommissie organiseert activiteiten zodat elke jeugdspeler zich thuis voelt bij Volley en kan tennissen op zijn/haar eigen niveau.

Naast het regelwerk rondom de competitie (denk aan: inschrijven, begeleiding competitiedagen Rood/Oranje, uitleg en vraagbaak voor ouders), organiseert de Jeugdcommissie activiteiten op ons eigen park. Zo zijn we in het voorjaar van 2021 gestart met een jeugdhussel. Verder organiseren we door het jaar heen toernooitjes en activiteiten. Waar mogelijk/nodig betrekken we de trainers van tennisschool Amjoy bij onze activiteiten. Bijvoorbeeld bij het werven van nieuwe jeugdleden.

Activiteiten worden aangekondigd via de mail en via de Whatsapp-groepen (voor jeugd t/m 12 jaar en jeugd vanaf 13 jaar en hun ouders). Daarnaast worden activiteiten op de website aangekondigd. Uiteraard kunnen we altijd hulp gebruiken van ouders of van oudere jeugdspelers bij het begeleiden of organiseren van activiteiten.  Mocht je ideeën hebben of wil je actief meedoen met het organiseren, mail ons dan: [email protected]

De Jeugdcommissie bestaat momenteel uit:
Frank Kliebisch, Fred Knijnenburg, Janny en Ronnie Mutsers


Parkcommissie

De parkcommissie wordt gevormd door Wim Bor.

De parkcommissie houdt regelmatig toezicht op het ordelijk verloop van alles wat zich op het park afspeelt, zoals:
– Toezicht op de banen, waaronder eerlijk gebruik van de tenniszuil, goed gebruik van de banen, etc.
– Het volgen van de gebruiksinstructies, zoals het op tijd slepen, de aanwezigheid van borstels en vegers etc.
– Poortbeveiliging.

Ook zijn zij contactpersoon met de groundsman.

Iedereen kan voor bovengenoemde punten terecht bij de leden van deze commissie:
Wim Bor: [email protected] 

Baancommissie

Het onderhoud van 10 tennisbanen en 2 padelbanen van ETV-Volley wordt verzorgd door een aantal vrijwilligers van de club. Het uitgangspunt is dat de banen elke week verzorgd worden. Alleen het weer kan dit verhinderen. Het resultaat is dat het banenpark er tiptop bij ligt.
De aansturing en controle zijn in handen van Wil Busink. Wil ziet er ook op toe dat de juiste materialen en gereedschappen beschikbaar zijn.

Vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen (aan goede banen en aan een mooie besparing op onderhoudskosten) kunnen zich altijd melden bij Wil: 040 2523362 of [email protected]

Paviljoencommissie

Het paviljoen van de vereniging en de exploitatie daarvan is om praktische redenen ondergebracht in een stichting genaamd Stichting Vrienden van de Tennisvereniging Volley (SVTV). De stichting bezit een eigen rechtspersoonlijkheid.
De samenstelling van het bestuur is notarieel vastgelegd. Het bestaat uit 7 personen (waarvan 5 personen stemrecht hebben). Minimaal drie van de vijf leden maken deel uit van het bestuur van de vereniging. Op deze wijze is de invloed op de besluitvorming vanuit de vereniging zeker gesteld.

De contactpersonen voor de Paviljoencommissie zijn:

Henk Visser tel. 040 2025286
Astrid Visser tel. 06 49026887
Cees van den Nieuwenhof tel. 040 2569646
Joke Sars tel. 040 2523991
Jurrien Bakker tel. 06 23423981
Nico van Bakel tel. 040-2515172
Jan Bastiaans tel. 040 2525498
Frans Broekman tel. 040 251948
Paul Wijnmalen tel. 040 2511548
Jos Minneboo tel. 06 24591296

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie moet alle zaken op sponsorgebied binnen de vereniging coordineren. De commissie zal zowel de belangen van sponsors als die van de vereniging optimaal behartigen.
Daarom heeft de sponsorcommissie nauw contact met het Bestuur en de Stichting Toptennis Volley, en met de diverse tournooicommissies.

De sponsorcommissie bestaat op dit moment uit 1 persoon t.w. Frank Kliebisch.

Technische Commissie

KNLTB COMPETITIE
De T.C. stelt zich tot doel de vereniging tijdens de competitie qua spelpeil zo goed mogelijk naar buiten uit te dragen. Zij stelt daarom de competitieteams samen (met behulp van de trainers en adviseurs voor de zondagsteams). Bovendien zorgt de T.C. desgevraagd voor scheidsrechters en tracht zij door middel van competitieleiders een competitiedag zo goed mogelijk te organiseren.

SPEELSTERKTE
De speelsterkte wijzigt alleen maar door het DSS (dynamisch speelsterkte systeem) van de KNLTB, dit betekent alleen wijzigingen door het wel of niet spelen van toernooien en/of competitie.

INVOEREN UITSLAGEN
Tijdens de wintercompetitie zijn we gestart met het invoeren van de uitslagen door de teams zelf. Dit zal ook van toepassing zijn met de voorjaarscompetitie. Hiervoor zal een gebruikershandleiding uitgereikt worden tijdens het uitreiken van de competitiebescheiden.

COMPETITIELEIDERS
Wilt u een steentje bijdragen tijdens de competitie door als competitieleider te helpen, laat het ons dan weten! U kunt zich hiervoor aanmelden bij Lisanne Coenen ([email protected]

De commissie bestaat uit:

Lisanne Coenen (voorzitter), Mark Bax, Kim Hettinga.