Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Het bestuur van ETV Volley is verantwoordelijk voor het creëren van een veilige (sport)omgeving.  Dat doen we door het bespreekbaar maken én houden van normen en waarden, de acceptatie van onderlinge verschillen en elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.

Wat is nu precies ongewenst gedrag?

Dit is gedrag waar je een grens over gaat. Grensoverschrijdend gedrag. De grens over die wij als bestuur, sportclub maar ook als gemeenschap niet accepteren. 

De officiële definitie: Elke vorm van gedrag of toenadering in verbale, non-verbale, digitale en fysieke zin die:

  • Door de persoon, die het ondervindt als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren
  • Als doel of gevolg heeft de waardigheid van een persoon aan te tasten
  • Plaatsvindt in de context van sport

Voorbeelden zijn:

  • (Seksuele) intimidatie en misbruik
  • Pesten en uitsluiting
  • Agressie en geweld
  • Discriminatie
  • Intimidatie en machtsmisbruik

Dat (seksuele) intimidatie en misbruik direct aangepakt en bestraft moet worden begrijpt iedereen. Maar hoe gaan we om met ‘het is een grapje, dat moet toch kunnen’ over iemands haarkleur of lichaamsomvang, of niet zo snel op de baan zijn, of niet de laatste sportmode draagt, foto’s waar je niet zo leuk opstaat toch delen in de groepsapp. Of dat teamlid dat altijd te veel drinkt en dan handtastelijk wordt. Het overkomt jou of je ziet het gebeuren bij iemand anders. Je vindt dit absoluut niet leuk en ligt er misschien wakker van. Of je wil gewoon eens vragen of dit nu ook een voorbeeld van grensoverschrijdend gedrag is. Waar kan je nu je verhaal kwijt binnen ETV Volley? 

Binnen onze sportvereniging hebben we een VCP – een vertrouwenscontactpersoon. Zij gaat met je in gesprek en samen bepalen jullie welke vervolgstappen er gewenst zijn. Het gesprek is altijd op basis van wederzijds vertrouwen en anonimiteit is gewaarborgd. Met de aanvulling ‘anonimiteit tenzij’. Als er strafrechtelijke feiten zijn gepleegd is het bestuur wettelijk verplicht om dit te melden bij de KNLTB of Centrum Veilig Sport.  

Onze vertrouwenscontactpersoon (VCP): 

Brigit Hobbelink - gecertificeerd  06 1538 0918

[email protected]

Brigit gaat naar de kennissessies van de Academie voor sportkader NOC-NSF om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en methodieken.   

Zit je ergens mee? Praat er over !!  

Wil je buiten de vereniging met iemand praten dan kun je bijvoorbeeld naar je eigen huisarts gaan of je neemt contact op met Centrum Veilig Sport - Centrum Veilige Sport Nederland

Overige gespecialiseerde organisaties:

COC Nederland (info lhbtiqap+) 

www.coc.nl

Stop it now www.stopitnow.nl
Fier (alleen jeugd)    www.fier.nl
Fier chatten (alleen jeugd)  www.fier.nl/chat-sport