De VerenigingETV-Volley is aangesloten bij de KNLTB.

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met tenminste de volgende portefeuilles:

– voorzitter
– secretaris
– penningmeester
– voorzitter Technische Commissie

Het bestuur is jaarlijks verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering (ALV).
De vereniging organiseert zowel activiteiten op het sportieve als op het sociale vlak. Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken kent de vereniging een breed bestuur en veel commissies.
De diverse commissies vallen onder één van de bestuurszetels. Hun voorzitter informeert het bestuur over de werkzaamheden. Het bestuur blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor de gang van zaken.

De Stichting Vrienden Tennisvereniging Volley (verder te noemen SVTV)
In het bestuur van deze stichting heeft het aantal bestuursleden van de vereniging de meerderheid. De SVTV beheert het paviljoen en diens exploitatie.

Het Bestuur

Voorzitter E.T.V. Volley Mark Bax
Penningmeester E.T.V. Volley Paul Wester
Secretaris E.T.V. Volley Wietske de Jong en Inge Strating
Technische commissie Mark Bax
Vrijwilligerscoördinator Leo van der Ven
PR & Communicatie Marie Louise Gast

 

 

 


Beleid

Voor toptennisser en recreant

E.T.V. VOLLEY richt zich op zowel de recreatief als de meer prestatief ingestelde tennisser. Er is speciale aandacht voor de jeugd.

In de recreatieve sfeer organiseren we activiteiten voor senioren en junioren. Denk aan interne competities, begeleidingsmiddagen, husselen en tal van gezelligheidstoernooien. De jaarlijkse clubkampioenschappen dienen zowel het recreatieve als het prestatieve aspect. Vooral recreatief zijn de feestavonden en barbecues. Deze worden doorgaans aansluitend aan andere activiteiten georganiseerd.