Sponsorcommissie

De sponsorcommissie moet alle zaken op sponsorgebied binnen de vereniging coordineren. De commissie zal zowel de belangen van sponsors als die van de vereniging optimaal behartigen.
Daarom heeft de sponsorcommissie nauw contact met het Bestuur en de Stichting Toptennis Volley, en met de diverse tournooicommissies.

De sponsorcommissie bestaat op dit moment uit 3 personen t.w. Paul van Lieshout, Jeroen Dorresteijn en Robert van de Bossche.