Bardienstreglement (seizoen 2019)

E.T.V. Volley heeft haar paviljoen in eigen beheer. Dit betekent dat de leden van Volley zorgdragen voor de bardiensten, inkoop, aankleding, etc. Financieel gezien levert dit veel voordeel op voor de vereniging en daarmee voor de leden. Bovendien bepaalt het in belangrijke mate de plezierige sfeer in het paviljoen. Immers, die sfeer wordt door onszelf en onze gasten bepaald. Voor nieuwe leden is een bardienst meteen een goede manier om met andere leden kennis te maken.
Het beheer van het paviljoen wordt gecoördineerd door de Paviljoencommissie. De bardienstcommissie valt hieronder en regelt de bardienstplanning.

KNLTB Bardienstplanner
ETV Volley maakt gebruik van de bardienstplanner van de KNLTB. Hiermee plannen leden zelf hun bardiensten via internet. Dit maakt het plannen efficiënter en leden kiezen zelf op welk moment ze bardienst draaien.
De bardienstplanner werkt met een planningsperiode waarbinnen leden een vooraf vastgesteld aantal punten moeten verdienen door het draaien van bar- of keukendiensten.
Uitleg over de bardienstplanner vind je in de handleiding. Mocht je na het lezen hiervan nog vragen hebben, neem dan contact op met de bardienstcommissie telefonisch, 06-55 765 921 of via bardienstcommissie@etv-volley.nl. Ieder lid dat geacht wordt bardienst te draaien ontvangt een inlogcode. Hiermee krijg je toegang tot de bardienstplanner op mijn.knltb.club. Belangrijk is dat jouw juiste e-mailadres bij de ledenadministratie bekend is want alle verdere communicatie loopt via e-mail. 

De spelregels

 • Ieder lid van 18 tot en met 70 jaar (peildatum 1 januari) wordt geacht een bijdrage te leveren aan de bar- en keukendiensten, tenzij men is vrijgesteld.
 • Ereleden en slapende leden zijn vrijgesteld. Andere leden kunnen voor een eventuele ontheffing een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het bestuur ontheffing verlenen.
 • Bij beëindiging van het lidmaatschap dienen niet vervulde bardiensten nog gedraaid te worden.
 • De bardienstperiode voor 2019 loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 • In deze bardienstperiode dient men 8 punten aan bar- en/of keukendiensten te behalen. Voor nieuwe leden bepaalt de bardienstcommissie het aantal te behalen punten, afhankelijk van het moment van lid worden.
 • Er zijn verschillende soorten diensten die ieder een aantal punten opleveren:
  o Ochtenddienst, 1 punt.
  o Bardienst, 2 punten.
  o Late dienst, tot het einde van een feest/competitie, 3 punten. Let op: deze dienst is doorgaans tot ca. 01.00 uur.
  o Zeer late dienst, tot het einde van een feest/competitie, 4 punten. Let op: deze dienst is doorgaans tot ca. 02.00 uur of later.
  o Keukendienst, 2 punten.
 • De inschrijfperiode start vanaf half november 2018. Het hele jaar door worden er diensten toegevoegd aan de planner.
 • We vragen je graag om je bardiensten minimaal 1 maand van tevoren in te plannen, zodoende houden wij er zicht op of er diensten op korte termijn moeten worden opgevangen.
 • Is een dienst 3 weken van tevoren nog niet ingevuld, dan sluiten we deze voor inschrijving en zullen deze invullen m.b.v. leden die extra bardiensten willen draaien.
 • Leden die niet willen of kunnen deelnemen aan de bar- of keukendiensten, kunnen dit voor 2019 afkopen voor een bedrag van € 60,-. Je kunt dit kenbaar maken door vóór 1 februari een e-mail te sturen naar bardienstcommissie@etv-volley.nl. Vermeld daarin dat je de bardienst wilt afkopen, je naam. Met het sturen van deze e-mail geef je ETV Volley tevens toestemming de afkoopkosten samen met je contributie van je rekening af te schrijven. Afkopen na 1 februari kost € 80,- We hopen natuurlijk dat zo veel mogelijk leden meedoen. Vele handen maken licht werk.
 • Leden die gedurende het jaar instromen, draaien naar rato hun diensten. Zij worden hierover geïnformeerd door de planners.
 • De bardienstplanner stuurt automatisch een herinnerings-email 10 dagen één dag voor je bar- en/of keukendienst. Toch vragen we je om je bardienst in je eigen agenda te zetten zodat je het niet vergeet.
 • Je blijft te allen tijde verantwoordelijk voor je eigen bardiensten. Dit betekent dat je bij verhindering zelf iemand moet zoeken die met je kan ruilen. De verandering kan alleen door de planner (van de bardienstcommissie) ingevoerd worden in het systeem. Je geeft dan de namen en data door aan de planner.
 • Bij het niet komen opdagen voor een geplande bar-/keukendienst krijg je de eerste keer een waarschuwing, bij de 2e keer krijg je een boete van € 40,- en de 3e keer een boete van € 60,-. Je ontvangt hiervoor een factuur van de penningmeester.
 • De bardienstcommissie zal, voorafgaand aan het openstellen van de planning, op specifieke dagen (bv. feesten, zaterdag/zondag competitie), een aantal ervaren leden inplannen. 

Vrijwilligers voor het draaien van extra bar- en keukendiensten
Omdat er leden zijn die hun bardienst afkopen is er ook behoefte aan leden die extra bar- of keukendiensten willen draaien. Mocht je hierin interesse hebben, dan hoor ik het graag. Ieder lid van 18 jaar en ouder is welkom, ook leden die zijn vrijgesteld. Voor ieder bardienstpunt boven de 8 punten ontvang je  7,50. (ALV besluit 2015). Voor vrijgestelde leden die besluiten toch bardienst te draaien geldt uiteraard dat zij direct voor ieder bardienstpunt € 7,50 ontvangen.
Betaling van deze extra diensten gebeurt aan het einde van de bardienstperiode. Dit kan op verzoek eerder gebeuren met een maximum van 1x per kwartaal en een minimum bedrag van € 50,-.

Voor vragen over de bardienstplanning kun je terecht bij de bardienstcommissie via bardienstcommissie@etv-volley.nl of via het telefoonnummer 06-55 765 921.