Paviljoencommissie

Het paviljoen van de vereniging en de exploitatie daarvan is om praktische redenen ondergebracht in een stichting genaamd Stichting Vrienden van de Tennisvereniging Volley (SVTV). De stichting bezit een eigen rechtspersoonlijkheid.
De samenstelling van het bestuur is notarieel vastgelegd. Het bestaat uit 7 personen (waarvan 5 personen stemrecht hebben). Minimaal drie van de vijf leden maken deel uit van het bestuur van de vereniging. Op deze wijze is de invloed op de besluitvorming vanuit de vereniging zeker gesteld.

De contactpersonen voor de Paviljoencommissie zijn:

Henk Visser tel. 040 2025286
Astrid Visser tel. 06 49026887
Cees van den Nieuwenhof tel. 040 2569646
Joke Sars tel. 040 2523991
Jurrien Bakker tel. 06 234 239 81
Nico van Bakel tel. 040-2515172
Jan Bastiaans tel. 040 2525498
Frans Broekman tel. 040 251948
Paul Wijnmalen tel. 040 2511548

Overzichtslijst verantwoordelijken opening Paviljoen seizoen 2015

De volgende mensen zijn verantwoordelijk voor het openen van het Paviljoen.
Ochtend:

  • Maandag ……. Paul Wijnmalen
  • Woensdag ….. Paul Wijnmalen
  • Vrijdag ………. Paul Wijnmalen

Avond:

  • Maandag ……. Jos Minneboo
  • Dinsdag …….. Paul Wijnmalen
  • Woensdag ….. Jan Bastiaans
  • Donderdag …. Cees vd Nieuwenhof
  • Vrijdag ……… Jurrien Bakker

Weekend:

  • Zaterdag ……. Astrid en Henk Visser
  • Zondag ……… Rob Sparnaaij