Bestuur ETV-Volley

Voorzitter Marjolein Willems
Penningmeester Jeroen Dorresteijn
Secretaris Paul Wester
Technische commissie Mark Bax
Algemeen bestuurslid Henk van Gestel