Structuur van de vereniging

1. De vereniging
ETV Volley is een bij de KNLTB aangesloten vereniging.
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met tenminste de volgende portefeuilles:
– voorzitter
– secretaris
– penningmeester
– voorzitter Technische Commissie
Het bestuur is jaarlijks verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering.
De vereniging organiseert zowel activiteiten op het sportieve als op het sociale vlak. Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken kent de vereniging een breed bestuur en veel commissies.
De diverse commissies ressorteren onder één van de bestuurszetels. Zij informeren het bestuur over hun werkzaamheden. Het bestuur blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor de gang van zaken.
2. De Stichting Vrienden Tennisvereniging Volley (verder te noemen SVTV)
In het bestuur van deze stichting heeft het aantal bestuursleden van de vereniging de meerderheid. De SVTV beheert het paviljoen en diens exploitatie.
3. De Stichting Toptennis Volley (verder te noemen STTV)
De  STTV is in het leven geroepen om de uitgaven die met betrekking tot het prestatieve tennis gedaan moeten worden niet op de begroting van de vereniging te laten drukken. De stichting heeft zich ten doel gesteld via sponsoring de vaandelteams financieel te ondersteunen.