De baancommissie

Het onderhoud van 10 banen van ETV-Volley wordt verzorgd door een aantal vrijwilligers van de club. Het uitgangspunt is dat de banen elke week verzorgd worden. Alleen het weer kan dit verhinderen. Het resultaat is dat het banenpark er tiptop bij ligt.
De aansturing en controle zijn in handen van Wil Busink. Wil ziet er ook op toe dat de juiste materialen en gereedschappen beschikbaar zijn.

Vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen (aan goede banen en aan een mooie besparing op onderhoudskosten) kunnen zich altijd melden bij Wil: 040 2523362 of genwbusink@upcmail.nl