Aan alle dierbare Volley-leden.

Hopelijk maakt eenieder van ons het goed, binnen de mogelijkheden.
En dan zowel qua lichamelijke als geestelijke gezondheid.
We hopen dat iedereen een eigen solo-manier vindt om aan de voor ons zo belangrijke beweging te komen.

Het bestuur is afgelopen woensdag, voor de 2e keer sinds de corona uitbraak, op digitale wijze bij elkaar gekomen.
Waar het de 1e keer nog alleen met geluid was, hebben we de 2e keer ook beeld er bij geregeld.
De vergaderingen verlopen zeer efficient.

We hebben natuurlijk de huidige stand van zaken doorgesproken en willen graag het volgende met jullie delen:

1. De beperkende maatregelen voor onze vereniging gelden vooralsnog tot en met 28 april.
(tot 1 juni zijn vergunningsplichtige evenementen afgeblazen, daar vallen wij als sportvereniging niet onder).
Maar eigenlijk verwachten wij niet dat vanaf 28 april het weer “business as usual” zal zijn.
En de voorjaarscompetitie, zowel voor senioren als junioren is door de KNLTB voorlopig uitgesteld tot 1 mei.
De KNLTB beslist later over het hoe en wat hiervan. En we houden jullie dus op de hoogte.

1a. Daarmee worden ook de bar- en keukendiensten die tijdens competitiedagen van april ingepland zijn aangepast, ofwel: overgezet naar de bardienst-regelingen zoals die zijn tijdens maanden dat er geen competitie gehouden wordt. Barbara zal deze “uitboeken”, en aan eenieder die tijdens zo’n competitie-dienst had ingepland dus het verzoek om dat ergens in de toekomst dan nog weer een keer in te gaan halen.. Mocht de competitie ook na 1 mei niet starten dan gaat iets soortgelijks ook dan zich afspelen voor bar- en keukendiensten..
Barbara, en alle andere betrokken die hierdoor extra werk hebben: namens het bestuur onze dank.

2. We volgen als vereniging vooralsnog het beleid van de KNLTB. Veel informatie is te vinden op de website van de KNLTB.
Zie www.knltb.nl¬† en voor specifieke veelgestelde vragen over de corona crisis de sub-pagina’s daaronder:
https://www.knltb.nl/overig/veelgestelde-vragen-corona-virus/
https://www.knltb.nl/overig/meestgestelde-vragen-uitstel-voorjaarscompetitie/
Daar staan interessante antwoorden op vragen die jullie mogelijk hebben.

3. Het baanonderhoud kan dus, conform ook de richtlijnen van de KNLTB, gewoon doorgang vinden, en we waarderen het wederom zeer dat de vrijwilligers zich ook in tijden dat er niet gespeeld kan worden hiervoor willen inzetten. We vertrouwen er op dat daarbij de RIVM richtlijnen gevolgd worden. Conform het advies van de KNLTB is zelfs het onderhoud nu belangrijker dan normaal, als de banen niet bespeeld worden is kans op verval van de kwaliteit groter.

4. Eerder deze maand is ook de contributie-inning begonnen. Meer dan andere jaren zijn er nu mensen die wachten met betalen. Enerzijds begrijpen we dat, zeker als mensen door de crisis in financiele problemen dreigen te komen. Anderzijds lopen voor de vereniging vooralsnog de kosten door, en blijven de inkomsten achter. Geen goed nieuws voor Volley. We willen eenieder die daartoe in staat is dus oproepen om toch de contributie-verplichting vooralsnog te voldoen.

5. Met de gemeente zijn we in gesprek, ook over de financien. Zij zijn zich bewust van de situatie (in algemene zin) bij sportverenigingen, en we hebben ook concreet over de situatie bij ETV-Volley met de gemeente gesproken. De wethouder heeft in algemene zin al aangekondigd de verenigingen te willen steunen. Wij zullen natuurlijk, mocht daar op enig moment ruimte voor zijn, alle leden compenseren voor gederfd spelplezier en mogelijkheden, en ons richting de gemeente hard maken voor het kwijtschelden van bv huurverplichting van de banen over een gedeelte van het seizoen. Maar onduidelijk is natuurlijk hoe ook met mindere inkomsten van paviljoen omgegaan zal worden. Het wordt zeer gewaardeerd als eenieder zijn begrip, geduld en medewerking op dit punt wil aanboren.

6. Het comité van het Echt e Paren toernooi wat normaal eind juni gehouden wordt heeft aangekondigd dit jaar geen vreugde te zullen gaan beleven aan het organiseren van dit toernooi, en het is natuurlijk ook maar zeer afwachten of we tegen die tijd dit soort bijeenkomsten wel weer veilig kunnen gaan houden, en zo ja, hoe dat er dan uit zou moeten zien.
Natuurlijk vinden wij het als bestuur erg jammer dat dit geweldige Volley-toernooi nu niet door kan gaan.

7. Ook over vernieuwing van de banen en de timing daarvan hebben we momenteel met de gemeente overleg. Het plan is om de toplaag van baan 6 en 7 te vervangen, en dan tevens het hekwerk daaromheen. Ook is een toezegging door de gemeente gedaan om de oefenmuur op te knappen. We zouden dat natuurlijk graag uitgevoerd zien in deze periode dat er niet gespeeld wordt, mits een en ander veilig kan gebeuren. De gemeente is aan het kijken wat de mogelijkheden zijn, en als we van de gemeente hier meer over horen laten we het natuurlijk weten.

8. De NL-doet dag en ook de Vrijwilligersdag zijn dus allebei al niet doorgegaan. Voor beide “evenementen” gaan we of zijn we met betrokken in overleg over het eventueel later laten plaatsvinden van deze zaken.

9. Tenslotte: op de facebook pagina van Amjoy heeft Fysiotherapeut Jorne Kemper (tevens een Volley sponsor) een trainingsprogramma gepubliceerd.
zie hier de facebook pagina van Amjoy
En er staan ook nog veel meer filmpjes waarmee je toch contact houdt met het tennis:
zie hier het youtube filmpje

Wat mij betreft hulde aan Amjoy voor deze filmpjes, zeker goed ook voor de jongere tennissers onder ons om de betrokkenheid in stand te houden.

10. Wie weet heeft u nu heel veel tijd over ? Wie weet heeft u ideeen om iets voor Volley te doen in die tijd ?
Denk aan bijvoorbeeld iets administratiefs, of … “een toekomstplan Volley schrijven” ?
Mocht dat zo zijn, dan houden wij ons als bestuur graag aanbevolen !!

Vriendelijke groeten,
secretaris Paul Wester
secretaris@etv-volley.nl

NIEUWE BERICHTEN