Beste mede clubleden, tennisliefhebbers.

In navolging van advies van de overheid, RIVM, en ook de KNLTB worden per direct
alle activiteiten bij ETV-Volley stilgelegd.

Daaronder vallen nu, naast de eerdere sluiting van het paviljoen, nu ook de sportieve activiteiten
en dus ook het tennissen.
Alle trainingen, hussels, maar ook het vrij tennissen moet tot en met tenminste 28 april stilgelegd worden.

Hiermee komen dus ook de 1e competitiedagen te vervallen.
Wij zullen de verlichting doven, en ook de poort tot nader bericht afsluiten.
Het openen met het pasje is dan tijdelijk niet meer mogelijk.
We realiseren ons dat dit ver gaat, en qua vrij tennissen kan het als overdreven ervaren worden.

Er is immers ruim meer afstand tussen spelers dan gevraagd in bijvoorbeeld de supermarkten.
Maar het bestuur acht het haar verantwoordelijkheid om aan te sluiten bij de aangegeven richtlijnen.
Die zullen er niet voor niets zijn. We moeten kennelijk de sociale interactie zo veel mogelijk beperken.

Zodra er hierover zich eventuele andere signalen bereiken zullen wij jullie nader berichten.
Alle geplande bardiensten vervallen dus sowieso tot en met 28 april.
We gaan ervan uit dan allen die in de komende weken bardiensten ingepland hadden staan deze
op een later tijdstip zullen doen.

Ook nu geldt: zijn er vragen of zaken waarbij contact met het bestuur gewenst is mail dan met:
secretaris@etv-volley.nl

We wensen ondertussen iedereen vooral heel veel gezondheid en sterkte toe.

Het bestuur.

Meest recente berichten