Met ingang van 1 november stopt Freekje met haar taak in de TC. Uiteraard willen wij Freekje graag bedanken voor al de werkzaamheden die zij voor Volley heeft gedaan!! Maar ze blijft gewoon tennissen bij Volley en dan ook nog op een schitterend niveau (het eerste damesteam op zondag).
De TC en het bestuur gaan te zijner tijd op een gepaste manier afscheid nemen van Freekje, uiteraard!

Lisanne Coenen gaat nu de taak van Freekje invullen! Wij als TC zijn te bereiken via de mail ( tc@etv-volley.nl).

Meest recente berichten