In Memoriam Ton van Boxtel


Vorige week donderdagavond is ons Lid van Verdienste Ton van Boxtel overleden.
Woensdag waren vele Volley-leden aanwezig bij de afscheidsdienst die er ter ere van hem gehouden werd. Dat was niet zomaar.

Ton is bijna 40 jaar lid geweest van onze vereniging. En niet alleen om te tennissen, maar ook voor de sociale binding. Binding die hij niet alleen kwam nuttigen, maar die juist hij ook heel erg vorm gaf, en waar hij veel tijd en energie in investeerde. Dat deed Ton overigens ook met veel liefde, plezier, positiviteit en humor. Bekend zijn de verhalen over “thema-toernooien”, waarbij Ton en zijn team eens compleet uitgedost als “ministersploeg” aantrad, na wel ook eerst een ereronde door de buurt te hebben gereden. Anderen spreken over de “oriëntatietochten” door Ton georganiseerd, geheel buiten het tennis om, maar voor de Volley leden.
Het zijn maar 2 voorbeelden, er zijn er vele.

Voor Volley heeft Ton vanuit allerlei posities en op allerlei fronten enorm veel werk verzet en daarmee gezorgd dat velen hun toernooien, competities en ander tennisplezier konden beleven.

Zo ondersteunde Ton 4 jaar lang de jeugdactiviteiten, 4 jaar de senioractiviteiten, was 6 jaar redacteur van het clubblad, verzorgde 5 jaar advertenties, zat 4 jaar in de paviljoencommissie, organiseerde 15 jaar het open echtparen-toernooi, en heeft 9 jaar het Volley-openingstoernooi mede georganiseerd.

Alles bij elkaar heeft hij on 47 jaar geholpen.

Op zijn afscheidsdienst bleek hoezeer Ton een familieman is geweest. Hij is ook zijn leven lang een Volley-man geweest. Waar vrienden en familie trouwens ook samen kwamen.  We zijn als vereniging blij en
dankbaar dat Ton bij ons is geweest..
We wensen “onze” Nellie, en Bas, Ester en hun partners en de kleinkinderen sterkte met dit verlies. Maar we weten nu dat:   “Sterker dan de dood, de liefde nimmermeer vergaat”.

NIEUWE BERICHTEN